รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2565  
    [ 10 ม.ค. 2565 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2565  
    [ 9 ธ.ค. 2564 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2565  
    [ 11 พ.ย. 2564 ]
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคา โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding  
    [ 21 ต.ค. 2564 ]
     การประกวดราคา โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)  
    [ 23 ก.ย. 2564 ]