รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566   
    [ 7 ก.ย. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 10 ส.ค. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 5 ก.ค. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 7 มิ.ย. 2566 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย  
    [ 12 พ.ค. 2566 ]